Tại sao nước biển lại mặn?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Nói nôm na thì nước biển chứa muối.

Trả lời

Nói nôm na thì nước biển chứa muối.

Vì có lượng muối trong nước

Vi trong nuoc bien co hoa tan cac loai muoi nen nuoc bien lai man
Vì khi nc sông chãy ra biển sẻ hòa tan các lượng muối

vì trong nước biển chứa các thành phần muối hoá học như koh mgoh...

tạo vị mặt