CA: Tại sao trái đất có tới 70% là nước nhưng gọi là trái đất, không gọi là "trái nước"?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

trên bề mặt thôi, dưới vãn là đất mà
Trả lời
trên bề mặt thôi, dưới vãn là đất mà
Vì ngta không thích
Bởi vì người không bơi suốt ngày được như cá đó bạn😂
con người sống trên cạn. Ok
cái gì hiếm mới quý :D