Ai là người bác bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. :))?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Lincoln
Trả lời
Lincoln
Oa-sinh-tơn
Lincoln
Lincoln

Không nhầm thì là Martin Luther King với bài diễn văn 'I Have A Dream' bạn ạ. Hình như trước đây trên noron mình đã có một bài viết về người đàn ông bác ái tuy vắn số này:

was sing tơn