1. Trí tuệ nhân tạo

Sao noron không có chatbot khi đã có dữ liệu?

Từ khóa: chat bot, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo

Mình thấy có chatbot mà bạn, lúc mình mới tải app về là thấy có bot tự động nhắn tin rồi

Trả lời

Mình thấy có chatbot mà bạn, lúc mình mới tải app về là thấy có bot tự động nhắn tin rồi