Có nên xem phim Penthouse không?

  1. Phim ảnh

Noron nhà mình đã ai xem phim Penthouse chưa nhỉ? Mình xin chút review được không?

Từ khóa: 

phim ảnh

Đừng xem, máu chó lắm bạn ạ. Nếu bình thường mọi người xem phim để giải tỏa căng thẳng thì xem xong một tập phim này còn stress hơn ý.

Trả lời

Đừng xem, máu chó lắm bạn ạ. Nếu bình thường mọi người xem phim để giải tỏa căng thẳng thì xem xong một tập phim này còn stress hơn ý.