Theo bạn đi bộ và chạy bộ môn nào tốt cho sức khỏe nhất?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chào bạn, mình nghĩ môn nào mình tập đều đặn, phù hợp với tuổi tác, thể trạng của mình thì sẽ tốt.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ môn nào mình tập đều đặn, phù hợp với tuổi tác, thể trạng của mình thì sẽ tốt.

Đi bộ hay chơi một bộ môn nào đều tốt cho sức khỏe hết......trừ khi bạn không siêng vận động
Đi bộ
Cả 2
Cả 2
Chắc chắn là chạy rồi. Chạy là môn vận động mạnh hơn đi bộ, thì sẽ khoẻ hơn đi bộ.