Bạn hiểu như thế nào mới gọi là thành công?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Thành công tính theo quá trình chứ ko nên tính theo đích đến
Trả lời
Thành công tính theo quá trình chứ ko nên tính theo đích đến
Vui vẻ, hài lòng với cuộc sống của mình
Đạt được những cái mình ao ước và hạnh phúc
Theo mình, thành công là khi có sức khỏe, tâm hồn thanh thản và biết thỏa mãn với những gì mình có, bên cạnh để đó biết chia sẻ với những người thiếu may mắn