Bạn hiểu như thế nào về" thượng mã phong"?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chết do đau tim ờ nói cho hoa mĩ là chết do quan hệ tình dục ở một thời điểm nào đó không phù hợp cho lắm rồi bị trụy tim!

Trả lời

Chết do đau tim ờ nói cho hoa mĩ là chết do quan hệ tình dục ở một thời điểm nào đó không phù hợp cho lắm rồi bị trụy tim!