Tai sao giờ này bạn chưa ngủ ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Lý do để không ngủ được thì có nhiều lắm, có thể là xem phim nè, lo lắng suy nghĩ nè, học bài nè, làm việc nè, nhưng đôi khi cũng chỉ đơn giản là... đói thôi ạ =)))

Trả lời

Lý do để không ngủ được thì có nhiều lắm, có thể là xem phim nè, lo lắng suy nghĩ nè, học bài nè, làm việc nè, nhưng đôi khi cũng chỉ đơn giản là... đói thôi ạ =)))

Vì sáng luôn rùi

Học

Vì stress :(
Đang nhắn tin với crush 😆 Còn chủ post ?
Đag trả lời câu hỏi nè. Buồn ngủ lắm r
Đang trả lời câu hỏi đây

Vì đang học bài

Vì không ngủ được :D