Bạn đi lạc cả ngày ở một sa mạc. Từ đằng xa, bạn thấy một ngôi làng và một ốc đảo hoang vắng đầy nước cùng với thức ăn. Bạn sẽ chọn nơi nào?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Cả ốc đảo và cái làng này chắc đều do mệt quá hoa mắt mà tưởng tượng ra nên tôi chọn đi tiếp =))

Trả lời

Cả ốc đảo và cái làng này chắc đều do mệt quá hoa mắt mà tưởng tượng ra nên tôi chọn đi tiếp =))