Chiếc điện thoại đầu tiên mà bạn dùng, giờ còn không hay vứt đi rồi?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình vẫn còn trong ngăn kéo tủ

Trả lời

Mình vẫn còn trong ngăn kéo tủ