Em muốn hỏi là nếu em chỉ học để có bằng IELTS thì em có làm biên dịch được không ạ?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

nghề biên dịch

,

hướng nghiệp

Nếu bạn làm cá nhân thì được thôi, kiểu như mình cx hay lấy truyện trên mạng về xin per tác giả rồi dịch ra và đăng lên wattpad, nhưng mà nếu bạn muốn làm sâu làm chuyên thì mình nghĩ mỗi bằng ielts chưa đủ. làm phiên dịch ko chỉ giỏi tiếng anh mà còn giỏi văn nữa. Bạn phải biết cách dịch sao cho nó mượt. Vả lại bạn thử nghĩ xem, bạn và người khác cùng có bằng ielts, nhưng họ lại có thêm mấy giải thưởng về văn hay kinh nghiệm phiên dịch đầy mình hay bằng toeic các thứ thì chắc chắn cty sẽ chọn người đó rồi. Muốn làm phiên dịch thì phải có đam mê và kiên nhẫn, bởi vì như bạn thấy đấy, bây giờ người ta muốn dịch văn bản thì đã có google dịch rồi. Chỉ học để có bằng ielts ko đủ đâu, có nhiều khóa học phiên dịch mà, hoặc bạn có thể lấy thử một đoạn tiếng anh nhỏ rồi thử dịch nó sang tiếng việt và đọc lại xem có mượt không, hay là dịch từ tiếng việt sang tiếng anh xem nó có đúng ngữ pháp không. Ngoài ra làm biên dịch thì cần biết ngôn ngữ chuyên ngành nữa. Hiểu nhiều đọc nhiều, không phải cứ đang dịch mà không hiểu một chữ lại lên google dịch để tra. Ncl ngành nào cx cần nhiều yếu tố lắm, mỗi cái bằng ielts thì làm đc j đâu.

Trả lời

Nếu bạn làm cá nhân thì được thôi, kiểu như mình cx hay lấy truyện trên mạng về xin per tác giả rồi dịch ra và đăng lên wattpad, nhưng mà nếu bạn muốn làm sâu làm chuyên thì mình nghĩ mỗi bằng ielts chưa đủ. làm phiên dịch ko chỉ giỏi tiếng anh mà còn giỏi văn nữa. Bạn phải biết cách dịch sao cho nó mượt. Vả lại bạn thử nghĩ xem, bạn và người khác cùng có bằng ielts, nhưng họ lại có thêm mấy giải thưởng về văn hay kinh nghiệm phiên dịch đầy mình hay bằng toeic các thứ thì chắc chắn cty sẽ chọn người đó rồi. Muốn làm phiên dịch thì phải có đam mê và kiên nhẫn, bởi vì như bạn thấy đấy, bây giờ người ta muốn dịch văn bản thì đã có google dịch rồi. Chỉ học để có bằng ielts ko đủ đâu, có nhiều khóa học phiên dịch mà, hoặc bạn có thể lấy thử một đoạn tiếng anh nhỏ rồi thử dịch nó sang tiếng việt và đọc lại xem có mượt không, hay là dịch từ tiếng việt sang tiếng anh xem nó có đúng ngữ pháp không. Ngoài ra làm biên dịch thì cần biết ngôn ngữ chuyên ngành nữa. Hiểu nhiều đọc nhiều, không phải cứ đang dịch mà không hiểu một chữ lại lên google dịch để tra. Ncl ngành nào cx cần nhiều yếu tố lắm, mỗi cái bằng ielts thì làm đc j đâu.