1. Phong cách sống

Bạn hiểu gì về quyền lực??

Quyền lực - được miêu tả theo khía cạnh khoa học xã hội, một mặt là khả năng gây ảnh hưởng của một người hoặc một nhóm người đến hành vi và suy nghĩ của các cá nhân, các nhóm người khác với ý nghĩa là "quyền lực"; mặt khác, nó đại diện cho một vị trí của cá nhân hoặc nhóm người, là khả năng đạt được mục tiêu xác định một cách đơn phương, không chịu sự kiểm soát, áp đặt, hay phải đáp ứng các điều kiện và đòi hỏi của các cá nhân hoặc nhóm người khác (vd: quyền con người). Vế sau được hiểu theo tính pháp lý với ý nghĩa là "thẩm quyền", "quyền lợi" của các cá nhân và nhóm người tham gia vào một hệ thống xã hội được bảo trợ bởi một nền tảng pháp luật đã được xây dựng và đưa ra dựa theo các tiêu chí cụ thể, đặc biệt là dựa trên các thỏa thuận và cam kết của những chủ thể tham gia trong xã hội. (Trích Wikipedia)

Vậy bạn đã hiểu gì về quyền lực? Hãy cùng xem video dưới đây!

Nguồn video: TED-ed

Từ khóa: power, quyền lực, Phong cách sống

Quyền lực đến từ rất nhiều hướng. Ai cũng có quyền lực, chủ yếu học có biết dùng nó đúng mục đích hay không

Trả lời

Quyền lực đến từ rất nhiều hướng. Ai cũng có quyền lực, chủ yếu học có biết dùng nó đúng mục đích hay không

(y)