Bạn mong muốn có món quà gì trong đêm giáng sinh thế?

Từ khóa: món quà, đêm giáng sinh, Phong cách sống

Chỗ mình sống không có phong tục tặng quà Giáng Sinh, nên mình cũng chẳng mong chờ món quà nào cả.

Trả lời

Chỗ mình sống không có phong tục tặng quà Giáng Sinh, nên mình cũng chẳng mong chờ món quà nào cả.

Chắc là khăn quàng, không biết sao nhưng mà mình thấy tăng khăn ấm áp sao ấy🙆🏻‍♀️