Bạn nào muốn làm quen cho mình một like rồi giới thiệu chung về bản thân mình cho tớ biết nhé?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

làm ơn cho đủ thông tin

,

hỏi xoáy đáp hay

Các bạn ơi mình kết bạn đi
Trả lời
Các bạn ơi mình kết bạn đi

Bạn muốn làm quen kết bạn, bạn ý thức được là nên có giới thiệu chung để tiện làm quen. Vậy sao bạn lại yêu cầu chung chung như vậy không?

Theo mình bạn nên giới thiệu bản thân mình trước chứ.