Bạn nghĩ gì về nhận xét "Muốn trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nào thì chỉ cần đọc 100 cuốn sách ở lĩnh vực ấy"?

  1. Sách

https://cdn.noron.vn/2021/09/14/43200205-1631610288.jpg
Từ khóa: 

sách

,

đọc sách

,

chuyên gia

,

sách

Kiên nhẫn đọc hết 100 cuốn sách ở một lĩnh vực thì đúng là chuyên gia đọc sách về lĩnh vực đó ạ ^^ nhưng hình như còn cần bàn đến phương pháp đọc và tri thức của người đọc sau quá trình đó nữa?

Trả lời

Kiên nhẫn đọc hết 100 cuốn sách ở một lĩnh vực thì đúng là chuyên gia đọc sách về lĩnh vực đó ạ ^^ nhưng hình như còn cần bàn đến phương pháp đọc và tri thức của người đọc sau quá trình đó nữa?

Vụ này thì mình không chắc lắm. Có lẽ do mình cũng không phải là người chăm đọc nên 100 cuốn trong 1 mảng là nhiều nhưng không đủ . Có lần mình hỏi đùa SV năm cuối ngành kinh tế chính trị FED là gì và chỉ nhận đc cái trợn mắt. Còn ví dụ thực tế hơn là bên ngành sửa chữa cơ điện có nhiều tình huống rất cơ bản nhưng chẳng thấy đề cập trong các cuốn mình đã biết. Chỉ có hỏi mấy bác thợ già thì mới rõ. Mình cũng không phải là chuyên gia kỹ thuật hay gì cả chỉ là anh thợ quèn thôi. Nhưng vs mình chuyên gia là những người biến thứ phức tạp thành đơn giản. Không cần chém gió thiên hoa loạn xạ chỉ cần đúng trọng tâm vs đa chiều. 
Học ít hiểu nhiều :)
Bạn chỉ cần đọc khoảng 10 cuốn tinh hoa chuyên ngành, đọc thêm 20 cuốn tinh hoa các ngành khác liên quan đến chuyên môn. Phân tích, phản biện, đúc kết và ứng dụng thực tế, thực hành liên tục ít nhất 1000 giờ thì chắc chắn sẽ thành tựu bạn ạ. Sách hay và thực tiễn hiếm người viết được, nhọc lòng đọc sách vô ích thì sẽ rất uổng phí thời giờ quý báu. 

Đây là một cách nói khác của việc nghiên cứu chuyên sâu thôi, nó không mang nghĩa đen bạn ạ