Bạn ngưỡng mộ công ty Công nghệ nào nhất?

Bạn có thể chia sẻ thêm lý do tại sao ko?

Từ khóa: Công nghệ thông tin
Nếu như về phần cứng thì mình luôn giữ 1 nút like cho đồ của IBM vs Sony. Đơn giản bền bỉ nhưng vẫn đầy tính chuyên nghiệp. Mỗi tội các bạn nữ mỗi lần nhìn đồ điện tử của mình mà chê như cục gạch. Công nhận thiết kế bên ngoài nó tù túng thật.

Trả lời

Nếu như về phần cứng thì mình luôn giữ 1 nút like cho đồ của IBM vs Sony. Đơn giản bền bỉ nhưng vẫn đầy tính chuyên nghiệp. Mỗi tội các bạn nữ mỗi lần nhìn đồ điện tử của mình mà chê như cục gạch. Công nhận thiết kế bên ngoài nó tù túng thật.