Bạn theo Đạo Công Giáo hay Tin Lành?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

Mình theo đạo Công giáo. Còn bạn?

Trả lời

Mình theo đạo Công giáo. Còn bạn?