Có bạn nào đọc sách của Robert Greene chưa, sách dịch chuẩn không?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình đọc cuốn này thấy cũng hay, dịch thoáng, dễ hiểu còn chưa đọc thêm cuốn nào khác của tác giả để nhận xét kỹ hơn cho bạn

https://cdn.noron.vn/2021/08/12/nghe-thuat-quyen-ru-robert-greene-1628740958.jpg
Trả lời

Mình đọc cuốn này thấy cũng hay, dịch thoáng, dễ hiểu còn chưa đọc thêm cuốn nào khác của tác giả để nhận xét kỹ hơn cho bạn

https://cdn.noron.vn/2021/08/12/nghe-thuat-quyen-ru-robert-greene-1628740958.jpg