Bạn có muốn lấy vợ dân tộc khác ở Việt Nam?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu

Có, nếu có duyên. Mình thì dân tộc nào, người nước nào cũng ok thôi miễn là có duyên và có tình cảm. Rào cản văn hóa hay ngôn ngữ không thành vấn đề vì có thể khắc phục được. Trong quá trình cả hai cùng vì nhau, cùng hiểu cho nhau thì mối quan hệ càng trở nên khăng khít 🤷‍♂️

Trả lời

Có, nếu có duyên. Mình thì dân tộc nào, người nước nào cũng ok thôi miễn là có duyên và có tình cảm. Rào cản văn hóa hay ngôn ngữ không thành vấn đề vì có thể khắc phục được. Trong quá trình cả hai cùng vì nhau, cùng hiểu cho nhau thì mối quan hệ càng trở nên khăng khít 🤷‍♂️