Bạn có tin thuyết âm mưu về Thuyết Trái Đất Rỗng?

  1. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2021/07/30/hollowearth53-1568748325249157202830-1627583249.jpg
Từ khóa: 

khoa học

Tin kiểu gì khi mà ngta đã chứng minh được nó không tồn tại

Trả lời

Tin kiểu gì khi mà ngta đã chứng minh được nó không tồn tại