Tại sao Youtube bây giờ nhiều video về chủ đề tâm linh, thuyết âm mưu, ví dụ như kênh Ms Ruby, Mrx8?

  1. Truyền thông đa phương tiện

  2. An ninh mạng

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

,

an ninh mạng

Tại vì chủ đề đó hấp dẫn đó bạn. Mình sợ ma mà rất thích nghe chuyện ma.

Hồi bữa, con bạn mình kể chuyện ma quỷ mà chính nó và người thấy nó đã gặp qua( có vài chuyện của người khác nữa)

Nào là đi qua nghĩa địa được ma mời ăn bánh tét (nhưng thật ra là đất). Bị ma xúi nhảy lầu, ma dâm đãng, bị ma nắm đầu đánh túi bụi,...

Mình nói là: "Còn tao thì chỉ nghe người thân, hàng xóm kể là nhìn thấy linh hồn người chết đứng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Với vụ bị ma giấu (hồi xưa) thôi à!"

Bạn mình: "Sao ma bên đạo mày hiền vậy? Tao thấy nơi này sống cứ xa xa là có một cái nhà thờ. Cảm giác như là ở trong vòng tay Chúa, được Chúa che chở á!

Có vẻ ma chỗ mày khá là "nguyên tắc", kiểu không phải muốn làm gì thì làm. Ma chỗ tao thì đi lung tung"

Trả lời

Tại vì chủ đề đó hấp dẫn đó bạn. Mình sợ ma mà rất thích nghe chuyện ma.

Hồi bữa, con bạn mình kể chuyện ma quỷ mà chính nó và người thấy nó đã gặp qua( có vài chuyện của người khác nữa)

Nào là đi qua nghĩa địa được ma mời ăn bánh tét (nhưng thật ra là đất). Bị ma xúi nhảy lầu, ma dâm đãng, bị ma nắm đầu đánh túi bụi,...

Mình nói là: "Còn tao thì chỉ nghe người thân, hàng xóm kể là nhìn thấy linh hồn người chết đứng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Với vụ bị ma giấu (hồi xưa) thôi à!"

Bạn mình: "Sao ma bên đạo mày hiền vậy? Tao thấy nơi này sống cứ xa xa là có một cái nhà thờ. Cảm giác như là ở trong vòng tay Chúa, được Chúa che chở á!

Có vẻ ma chỗ mày khá là "nguyên tắc", kiểu không phải muốn làm gì thì làm. Ma chỗ tao thì đi lung tung"