Câu nào trong Kinh Thánh mà bạn thấy hay nhất?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

"Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Sao Ngài bỏ rơi con?"

Ai ở trong khổ đau cũng có lúc quỵ ngã, than trách Chúa.

"Đời con như chiếc thuyền trôi

Lênh đênh xuôi ngược dòng đời

Sóng ba đào xô lấp bủa vây

Giữa dòng con chới với tả tơi

Sao con không thấy Chúa

Đưa bàn tay đỡ nâng đời con

Để mình con chèo chống

Này thuyền con sắp tan giữa dòng"


Trả lời

"Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Sao Ngài bỏ rơi con?"

Ai ở trong khổ đau cũng có lúc quỵ ngã, than trách Chúa.

"Đời con như chiếc thuyền trôi

Lênh đênh xuôi ngược dòng đời

Sóng ba đào xô lấp bủa vây

Giữa dòng con chới với tả tơi

Sao con không thấy Chúa

Đưa bàn tay đỡ nâng đời con

Để mình con chèo chống

Này thuyền con sắp tan giữa dòng"