Bạn có biết gì về Thông thiên học không?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Từ khóa: 

tâm linh

,

tôn giáo

Thông thiên học hay còn gọi là thuyết thần trí/minh triết thiêng liêng là một học thuyết triết học - tôn giáo đề cập khả năng trải nghiệm trực tiếp với Thượng Đế thông qua cảm giác thần bí và sự mặc khải.

Thuyết thần trí tập trung về một đấng cao siêu, tuyệt đối và duy nhất tạo ra bản chất của mọi vật. Bản chất thực tế của thuyết này là sự thể hiện ảo ảnh và hình thức ma thuật. Về mặt này thuyết thần trí có những điểm chung với thuyết duy linh. Thuyết thần trí có nguồn gốc từ xa xưa, các yếu tố của nó xuất hiện từ các tôn giáo cổ như Ấn Độ giáo, Bà la môn giáo. Tư tưởng thần trí thấm nhuần trong các thuyết Platon mới và thuyết ngộ đạo trong thế giới cổ đại và trong thời kỳ Trung cổ. Từ thế kỷ XVI - XVIII, thuyết thần trí lại được phân tích chi tiết hơn trong các tác phẩm của Phillippus Paracelsus, Jakob Boehme, Emmanuel Swedenborg... Năm 1875, Hội thần trí được thành lập theo sáng kiến của Helena Blavatsky nhằm mục đích tuyên truyền mạnh hơn cho thuyết này.

Thông thiên học dựng nên một hệ thống logic về vũ trụ quan và nhân sinh quan. Các bạn có thể tham khảo theo link sau

Trả lời

Thông thiên học hay còn gọi là thuyết thần trí/minh triết thiêng liêng là một học thuyết triết học - tôn giáo đề cập khả năng trải nghiệm trực tiếp với Thượng Đế thông qua cảm giác thần bí và sự mặc khải.

Thuyết thần trí tập trung về một đấng cao siêu, tuyệt đối và duy nhất tạo ra bản chất của mọi vật. Bản chất thực tế của thuyết này là sự thể hiện ảo ảnh và hình thức ma thuật. Về mặt này thuyết thần trí có những điểm chung với thuyết duy linh. Thuyết thần trí có nguồn gốc từ xa xưa, các yếu tố của nó xuất hiện từ các tôn giáo cổ như Ấn Độ giáo, Bà la môn giáo. Tư tưởng thần trí thấm nhuần trong các thuyết Platon mới và thuyết ngộ đạo trong thế giới cổ đại và trong thời kỳ Trung cổ. Từ thế kỷ XVI - XVIII, thuyết thần trí lại được phân tích chi tiết hơn trong các tác phẩm của Phillippus Paracelsus, Jakob Boehme, Emmanuel Swedenborg... Năm 1875, Hội thần trí được thành lập theo sáng kiến của Helena Blavatsky nhằm mục đích tuyên truyền mạnh hơn cho thuyết này.

Thông thiên học dựng nên một hệ thống logic về vũ trụ quan và nhân sinh quan. Các bạn có thể tham khảo theo link sau