Mấy nước như Mỹ hay Anh có đảng cộng sản không?

  1. Lịch sử

Mấy quốc gia chống cộng bên ngoài mạnh lắm. Không biết trong nước có DCS không nhỉ?

Từ khóa: 

đảng

,

lãnh đạo

,

lịch sử

Có nhé. Nhưng mấy đảng đấy hầu như không ai biết. 
Trả lời
Có nhé. Nhưng mấy đảng đấy hầu như không ai biết. 

Có thưa bạn nhưng họ ko có quyền lực, ở mỹ chỉ có đảng dân chủ và cộng hòa là cùng nhau độc tôn.