Bạn có bao giờ muốn trải nghiệm hồi quy tiền kiếp, nhớ lại kiếp trước?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Mình đã từng có suy nghĩ muốn bị  thôi miên nhưng nghĩ lại thì hơi sợ.

Trả lời

Mình đã từng có suy nghĩ muốn bị  thôi miên nhưng nghĩ lại thì hơi sợ.