Cách phân chia đẳng cấp dân tộc của Hitler?

  1. Lịch sử

Mình nhớ là học thuyết của Hitler có chia thế giới thành cách đẳng cấp khác nhau. Nhưng lại quên mất cụ thể thế nào rồi. Ai đó nói lại giúp mình với

Từ khóa: 

hitler

,

đức quốc xã

,

lịch sử

Tóm lược là như thế này:
Chủng tộc thượng đẳng: tộc Aryan và một số tộc có chung nguồn gốc khác - chủ yếu là người Đức và một số dân tộc ở Bắc Âu
Các chủng tộc ngang hàng ở châu Á hoặc được công nhận là "Aryan danh dự": chủ yếu có Hán, Nhật
Người Phần Lan: có gốc gác lằn nhằn với dân Bắc Âu + có công giúp Đức đánh Liên Xô trong wwii, nên về sau được công nhận là ngang hàng với người Aryan với các chủng tộc bắc Âu khác.
Người Aryan (nhưng không thượng đẳng bằng đám bắc Âu): Anh, Pháp, ...
Người Aryan Địa Trung Hải: Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp,... do có chung gốc từ Aryan - Indo cổ đại nên được coi là "hơi thiếu thượng đẳng" so với dân Aryan Bắc Âu
 Người Aryan phương đông: Iran - do có gốc Aryan - Indo và có giá trị lợi dụng lớn, nên được ca ngợi là đã từng vinh quang, nhưng sau bị đám rợ cướp mất.
Hạ đẳng: Romani, Slav, Do Thái... - hạ đẳng, không đáng sống, chỉ thích hợp để làm nô lệ hay bị tiêu diệt
Trả lời
Tóm lược là như thế này:
Chủng tộc thượng đẳng: tộc Aryan và một số tộc có chung nguồn gốc khác - chủ yếu là người Đức và một số dân tộc ở Bắc Âu
Các chủng tộc ngang hàng ở châu Á hoặc được công nhận là "Aryan danh dự": chủ yếu có Hán, Nhật
Người Phần Lan: có gốc gác lằn nhằn với dân Bắc Âu + có công giúp Đức đánh Liên Xô trong wwii, nên về sau được công nhận là ngang hàng với người Aryan với các chủng tộc bắc Âu khác.
Người Aryan (nhưng không thượng đẳng bằng đám bắc Âu): Anh, Pháp, ...
Người Aryan Địa Trung Hải: Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp,... do có chung gốc từ Aryan - Indo cổ đại nên được coi là "hơi thiếu thượng đẳng" so với dân Aryan Bắc Âu
 Người Aryan phương đông: Iran - do có gốc Aryan - Indo và có giá trị lợi dụng lớn, nên được ca ngợi là đã từng vinh quang, nhưng sau bị đám rợ cướp mất.
Hạ đẳng: Romani, Slav, Do Thái... - hạ đẳng, không đáng sống, chỉ thích hợp để làm nô lệ hay bị tiêu diệt