Mấy bạn nam có bao giờ không mặc quần lót ra đường không?

  1. Thời trang

Có bao giờ bạn thử không mặc quần lót chưa, chỉ mặc mỗi quần đùi....

Từ khóa: 

thời trang

Mình cũng có ra đường mà không mặc quần lót, chỉ có cái quần đùi như hình và cởi trần 
Trả lời
Mình cũng có ra đường mà không mặc quần lót, chỉ có cái quần đùi như hình và cởi trần