Làm sao để tốt cho bản thân khi sử dụng mạng xã hộ?

  1. An ninh mạng

Từ khóa: 

an ninh mạng

Không lạm dụng mạng xã hội. Không đọc những tin tức xấu.
Trả lời
Không lạm dụng mạng xã hội. Không đọc những tin tức xấu.

Biết sắp xếp thời gia của mình hợp lí

Khi biết sắp xếp thời gian hợp lý
Biết chọn lọc, tiếp thu những thông tin phù hợp, chính xác, có lợi. Nên giữ bí mật thông tin cá nhân. Biết sử dụng hợp lí thời gian, không nên lạm dụng quá nhiều thời gian dùng mạng xã hội chỉ để giải trí. Có thể dùng mạng xã hội cho mục đích học tập; tìm kiếm thông tin, ý tưởng cho công việc; liên lạc với bạn bè,khách hàng; năng cao nâng suất cho công việc; cập nhật tình hình, tin tức xã hội... như vậy việc sử dụng mạng xã hội sẽ tốt cho bản thân chúng ta.
Đoc nhiều tin tức
Đọc nhiều tin tức