Làm thế nào để lấy lại được quyết tâm nhanh nhất?

  1. Kỹ năng mềm

Khi đi học chúng ta luôn có những quyết tâm như đạt điểm 10, ôn tập thật nhiều để qua môn, điểm cao, học bổng, v.v...

Tuy nhiên lại cho những lúc chúng ta lạc mất đâu quyết tâm đó (nôm na là "tuột mood"). Đó là lúc chúng ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn được nằm hoặc làm một việc gì đó xáo rỗng. Mặc dù chúng ta biết như vậy nhưng vẫn không có cách nào vực dậy nhanh chóng.

Vậy làm sao để lấy lại quyết tâm nhanh nhất?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Nghĩ đến mục tiêu bạn đề ra lúc ban đầu. Điều gì khiến bạn làm việc này đến giờ phút này, bạn mong muốn điều gì và hãy nhớ là nếu bạn không làm gì sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi nghĩ đó là 1 trong những cách tìm lại động lực. Chúc bạn thành công.
Trả lời
Nghĩ đến mục tiêu bạn đề ra lúc ban đầu. Điều gì khiến bạn làm việc này đến giờ phút này, bạn mong muốn điều gì và hãy nhớ là nếu bạn không làm gì sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi nghĩ đó là 1 trong những cách tìm lại động lực. Chúc bạn thành công.

Mục tiêu bạn đặt ra trước đó là gì

Tự bản thân quyết tâm

Có một ý trí