Giầu hay nghèo?

  1. Phong cách sống

Người biết đủ dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường; người không biết đủ dù ở giữa thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục.

Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất, nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất thì dù có nhiều đến mấy vẫn thấy không đủ, đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại, đó mới thật sự là giàu có.

Từ khóa: 

làm giầu

,

kiếm tiền

,

buông bỏ

,

tối giản

,

hạnh phúc

,

phong cách sống

Giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là cách đối nhân xử thế. Sau 4h chiều chưa biết ai giàu hơn ai
Trả lời
Giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là cách đối nhân xử thế. Sau 4h chiều chưa biết ai giàu hơn ai
Giàu không đồng nghĩa với hạnh phúc nghèo không đồng nghĩa với buồn khổ, nhưng phải cứ nghèo là không buồn khổ đâu.

Không cần phaỉ nghèo hay giàu. Quan trọng vẫn là hạnh phúc cuộc sống. Nếu nghèo sẽ không hạnh phúc. Nếu giàu thì chỉ có kẻ lợi dụng xung quanh mình.

Gìau
Hạnh phúc
Giàu nghèo phải biết đối nhân sử thế với người khác
Giàuu