Bạn thích đồ bơi tay dài hay 2 mảnh?

  1. Thời trang

Không biết các bạn nữ khác thế nào, chứ mình cực kỳ thích đồ bơi tay dài luôn. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao ^^

Từ khóa: 

thời trang