Chúng ta nghèo có lẽ vì chúng ta không biết mình giàu để làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chúng ta nghèo vì chúng ta không biết "làm gì" để "mình giàu" 😁

Trả lời

Chúng ta nghèo vì chúng ta không biết "làm gì" để "mình giàu" 😁

Tui thấy chúng ta nghèo vì chúng ta chưa biết cách làm giàu và vì ham làm giàu chúng ta đi mua sách dạy làm giàu, học khóa dạy kiếm tiền để giúp mấy thằng nghèo thoát nghèo, còn chúng ta lại càng nghèo hơn haha :v