1. Thể thao

Bạn thích môn thể thao nào nhất và tại sao? :D?

Mình thì hồi xưa mê nhất là bóng chuyền và bơi lội. Mình thích tính đồng đội và uyển chuyển của 2 môn này. Về sau thích thêm môn bida, vì tính khéo léo, tỉ mỉ và chất "cờ" của nó.

Còn các bạn thì sao?

Từ khóa: thể thao, sports, thể thao

Mình thích BJJ nhất, bởi các động tác của BJJ cần sự linh hoạt của toàn thân, đòi hỏi sức khỏe, và tăng thêm hiểu biết rất nhiều về cơ thể mình. Nên tập mình có cảm giác rất đã.

Các môn khác thì mình sẽ tập với hoàn cảnh khác nhau, mình bơi khi cần relax, chạy khi có dấu hiệu stress, đá bóng nếu gặp được nhóm cùng gu.

Trả lời

Mình thích BJJ nhất, bởi các động tác của BJJ cần sự linh hoạt của toàn thân, đòi hỏi sức khỏe, và tăng thêm hiểu biết rất nhiều về cơ thể mình. Nên tập mình có cảm giác rất đã.

Các môn khác thì mình sẽ tập với hoàn cảnh khác nhau, mình bơi khi cần relax, chạy khi có dấu hiệu stress, đá bóng nếu gặp được nhóm cùng gu.

Mình tập võ, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện ý chí