Bạn từng Body-Shaming người khác vì lí do gì?

  1. Phong cách sống

Mình nghĩ ai trong chúng ta không ít thì nhiều cũng từng nói xấu về ngoại hình người khác một cách vô tình hoặc cố ý. Và mình muốn hỏi là bạn đã từng Body-Shaming người khác vì lí do gì? Điều này bắt nguồn từ sự hiếu thắng, sở thích hay vì một điều khác nữa?

Từ khóa: 

body shaming

,

nói xấu

,

phong cách sống

,

phong cách sống

Trừ khách hàng của mình ra thì mình không bao giờ làm như vậy. Mình Body_Shaming khách hàng của mình để tạo động lực cho họ và mình có thể giải quyết vấn đề của họ. Mình là huấn luyện viên cá nhân nhé :D

Trả lời

Trừ khách hàng của mình ra thì mình không bao giờ làm như vậy. Mình Body_Shaming khách hàng của mình để tạo động lực cho họ và mình có thể giải quyết vấn đề của họ. Mình là huấn luyện viên cá nhân nhé :D

Đôi khi chỉ là một câu nói đùa chứ không cố ý châm chọc.