Bắt chước và Học theo khác nhau như thế nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Theo mình nghĩ.

Bắt chước là copy y sì người ta mà ko hiểu gì về nó và cũng ko có cải tiến gì để giảm thiểu tác hại hoặc tăng ích lợi của hành động bắt chước đó. Kiểu như bắt chước người ta đi buôn, thấy mua gì mua cái đó, bán gì bán cái đó mà ko biết cách nhìn đồ tốt xấu, mặc cả giá,... nên thường là mất cả vốn.

Học theo thì cũng copy, nhưng chỉ làm theo cái cách người ta làm nhưng có hiểu biết nhất định về hành động đó và có sự cải tiến. Ví dụ học theo người ta đi buôn, học cách mua bán, học cách xem xét đồ đạt, giá cả,... có thể thành đại gia.

Trả lời

Theo mình nghĩ.

Bắt chước là copy y sì người ta mà ko hiểu gì về nó và cũng ko có cải tiến gì để giảm thiểu tác hại hoặc tăng ích lợi của hành động bắt chước đó. Kiểu như bắt chước người ta đi buôn, thấy mua gì mua cái đó, bán gì bán cái đó mà ko biết cách nhìn đồ tốt xấu, mặc cả giá,... nên thường là mất cả vốn.

Học theo thì cũng copy, nhưng chỉ làm theo cái cách người ta làm nhưng có hiểu biết nhất định về hành động đó và có sự cải tiến. Ví dụ học theo người ta đi buôn, học cách mua bán, học cách xem xét đồ đạt, giá cả,... có thể thành đại gia.