Bệnh Basedow mang nhiều tên gọi khác nhau

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. ăn nhiều (vẫn gầy) B. tiêu chảy đau bụng C. nôn mửa D. vàng da
Trả lời
A. ăn nhiều (vẫn gầy) B. tiêu chảy đau bụng C. nôn mửa D. vàng da