Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm bao nhiêu binh chủng hợp thành?

  1. Kiến thức chung

Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm bao nhiêu binh chủng hợp thành? Nếu so sánh bạn tự nhận quân đội mình thứ mấy Đông Nam Á vậy?

Từ khóa: 

quân đội nhân dân

,

quân đội việt nam

,

kiến thức chung

Đứng đầu ĐNA nhé
Trả lời
Đứng đầu ĐNA nhé
6
Thứ hai trong ĐNA

6 binh chủng

Câu hỏi sao tối nghĩa vậy?? Lục quân k phai binh chủng hợp thành ak?
6
6
6
6
1