Phân tích quá trình hiện đại hoá nền văn học Việt Nam và chủ nghĩa lãng mạn?

  1. Tình yêu

Mấy bạn cho mình hỏi :
1. Quá trình hiện đại hoá nền văn học việt nam từ đầu thế kỉ 20 đến 1945 diễn ra qua mấy bước ? Phân tích các bước đó ?
2. Đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn ? Cho ví dụ ?

Mình cảm ơn ạ.

Từ khóa: 

văn học việt nam

,

chủ nghĩa lãng mạn

,

tình yêu