Ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là ngày nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

lịch sử việt nam

,

sử việt

,

hỏi xoáy đáp hay

22/12/1944
Trả lời
22/12/1944

22/12/1944

👏👏👏
22/12/1944

22-12-1994

22/12

Ngày 22/12
22/12
22/12/1994
22-12-1944