Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là ngày tháng năm nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

26/03/1931

Trả lời

26/03/1931

Quang anh
các bác nói chuẩn quá, ngày thành lập đoàn luôn là ngày lễ của mỗi bạn trẻ. Câu hỏi rất hay, mình rất thích.

26/3/1931

26/3/1931

26/03/1931

26/3/1931

26/3/1931
26/3/1931
Ngày 26/03/1931
26/3/1931