Học thể thao có lợi cho sức khỏe không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Không bạn nhé. Tập luyện thể thao mới có lợi cho sức khỏe. Học thể thao cũng mới chỉ có lợi cho vận động trí não thôi. Hehe

Trả lời

Không bạn nhé. Tập luyện thể thao mới có lợi cho sức khỏe. Học thể thao cũng mới chỉ có lợi cho vận động trí não thôi. Hehe

Có. Giúp rèn luyện thân thể, rất tốt

quá lợi cho sức khỏe

Cực kỳ lời ích
Cực kỳ lợi ích, nhất là khi càng về sau này