Học thể thao có lợi cho sức khỏe không??

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Có. Giúp rèn luyện thân thể, rất tốt
Trả lời
Có. Giúp rèn luyện thân thể, rất tốt

quá lợi cho sức khỏe

Có.
Cực kỳ lời ích
Cực kỳ lợi ích, nhất là khi càng về sau này