1. Hỏi xoáy Đáp hay

Học thể thao có lợi cho sức khỏe không??

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Có. Giúp rèn luyện thân thể, rất tốt

Trả lời

Có. Giúp rèn luyện thân thể, rất tốt

quá lợi cho sức khỏe

Có.
Cực kỳ lời ích
Cực kỳ lợi ích, nhất là khi càng về sau này