1. Thể thao

Cầu thủ bạn yêu thích là gì?

Từ khóa: thể thao

Câu hỏi được gộp với Trong bóng đá Việt Nam, bạn thích cầu thủ nào nhất?

Công Phượng

Trả lời

Công Phượng

Công Phượng

Quang Hải

Công phượng

Messi

đình trọng

Nguyễn Quang Hải.
Công phượng

Đình Trọng

Đặng Văn Lâm