1. Phim ảnh

Saitama có khả năng nâng được búa Mjolnir của Thor không?

Từ khóa: saitama, búa mjolnir, thor, marvel, phim marvel, phim ảnh

Búa thần Mjolnir của Thor không nặng (Thor 2, lúc Thor vào nhà Jean còn móc nó lên móc treo đồ ngoài cửa đc mà). Nên sức mạnh ko phải là thứ dùng để nâng nó lên mà ng nâng nó lên phải là "Ng xứng đáng" với nó.

Còn việc làm sao xứng đáng thì do đạo diễn và biên kịch quyết định. Đạo diễn mà thích thì bạn cũng dư sức nhấc được búa thần Mjolnir 🤣🤣

Trả lời

Búa thần Mjolnir của Thor không nặng (Thor 2, lúc Thor vào nhà Jean còn móc nó lên móc treo đồ ngoài cửa đc mà). Nên sức mạnh ko phải là thứ dùng để nâng nó lên mà ng nâng nó lên phải là "Ng xứng đáng" với nó.

Còn việc làm sao xứng đáng thì do đạo diễn và biên kịch quyết định. Đạo diễn mà thích thì bạn cũng dư sức nhấc được búa thần Mjolnir 🤣🤣