1. Giáo dục

Làm thế nào để học thuộc dễ dang hơn?

Từ khóa: giáo dục
Dùng highlight, giấy note, học đúng trọng tâm

Trả lời

Dùng highlight, giấy note, học đúng trọng tâm

dùng bút dạ quang màu vàng đánh đấu điểm cần nhớ,

đối với các môn tự luận, theo mình là học xong rồi thì nên lập và học phần dàn ý (phần ý chính, tiêu đề) tổng kết lại để nhớ có bao nhiêu ý cần phải viết, thứ tự viết, và đảm bảo không bỏ sót ý nào. Tới lúc thi, khi phát giấy nháp thì trong 3 phút đầu, ghi vào giấy nháp cái dàn ý đó trước rồi mới bắt đầu làm

liệt kê ra những ý chính trước