Biến đam mê thành nghề nghiệp hay biến nghề nghiệp thành đam mê?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

đam mê

,

nghề nghiệp

,

phong cách sống

Cả hai. Sau khi đam mê của bạn đã trở thành nghề nghiệp, hãy tiếp tục tìm ra những điều mới lạ trong nghề nghiệp của mình để đam mê. Như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều

Trả lời

Cả hai. Sau khi đam mê của bạn đã trở thành nghề nghiệp, hãy tiếp tục tìm ra những điều mới lạ trong nghề nghiệp của mình để đam mê. Như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều

Mình đã biến đam mê thành lĩnh vực kiếm tiền và ngược lại,mình nghĩ nó phụ thuộc vào năng lực đó ạ

Mình mê chế tạo linh tinh và cũng kiếm được tiền từ nó.

Mình không mê kinh doanh cho lắm nhưng mình nhìn ra ngách kiếm tiền nên cũng xả thân và giờ khá thích nó.


Nếu bạn giỏi thì đam mê là 1 nghề nghiệp, còn nếu bạn dở thì cái nghề bạn đang làm sẽ thành đam mê của bạn :))

Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Thu Dung (phút 31:26) nhé

biến đam mê thành nghề nghiệp

Không nên biến cái nào thành cái nào cả.Nghề nghiệp là nghề nghiệp đam mê là đam mê hai cái khác nhau hoàn toàn

Hãy biến nghề nghiệp thành đam mê