1. Blockchain

Bitcoin tăng 300$ trong 1 giờ và sắp trở lại đỉnh của 1 tháng trước?

Từ khóa: , blockchain

Chiều hướng này thì bạn nghĩ BTC có thể quay lại ngưỡng >10.000 usd k ?

Trả lời

Chiều hướng này thì bạn nghĩ BTC có thể quay lại ngưỡng >10.000 usd k ?

Hôm nay BIT đã lên ngưỡng $9,249.98, cao nhất trong 40 ngày qua. Chúc mừng các bạn đã bắt đáy $6,593!

Sẽ quay lại mốc 12k $ trong quý II bạn nhé.