Bộ phim ngắn trung quốc nào mà bạn xem là hay nhất, tại sao, ý nghĩa của nó là gì?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Đường sơn đại địa chấn kể về trận động đất 1976

Bộ phim còn nói về sự trọng nam khinh nữ còn sót lại trong vô thức của người mẹ khi đứng giữa ranh giới chỉ có thể chọn cứu người chị và người em trai, thì bà ấy đã chọn cứu em trái, bỏ qua người chị.

https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781601-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997022-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781602-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997023-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997024-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781603-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997025-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781604-1627545562.jpg
Trả lời

Đường sơn đại địa chấn kể về trận động đất 1976

Bộ phim còn nói về sự trọng nam khinh nữ còn sót lại trong vô thức của người mẹ khi đứng giữa ranh giới chỉ có thể chọn cứu người chị và người em trai, thì bà ấy đã chọn cứu em trái, bỏ qua người chị.

https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781601-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997022-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781602-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997023-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997024-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781603-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766997025-1627545562.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/07/29/1257255791781604-1627545562.jpg

Với mình là bộ phim "Vô Gian Đạo". Đây là bộ phim giúp mình hiểu thêm về sự vô thường của cuộc đời, nhân quả và thiện ác.