Burn coin là gì và vì sao burn coin lại giúp tăng giá?

  1. Blockchain

Từ khóa: 

blockchain

Bạn Đặng Quốc Toàn trả lời bên dưới là chính xác, chỉ có một điểm nhỏ mình thấy nên bổ sung: Địa chỉ nhận coin đã đốt là địa chỉ KHÔNG THỂ tồn tại private key.

Đây là một vấn đề về toán rất thú vị cho bạn nào tìm hiểu sâu. Nhưng nôm na thì địa chỉ ví luôn cần một private key để thực hiện việc chuyển token đi nơi khác, không có private key thì token trong địa chỉ ví sẽ không có giá trị thanh khoản vì không thể gửi đi được. Địa chỉ ví có thể thông qua các hàm băm (hash) định sẵn với thông số đầu vào là private key, tuy nhiên không thể lấy được private key dựa vào địa chỉ ví. Hàm băm chính là chủ đề toán nâng cao thú vị mà tôi đề cập.

Trả lời

Bạn Đặng Quốc Toàn trả lời bên dưới là chính xác, chỉ có một điểm nhỏ mình thấy nên bổ sung: Địa chỉ nhận coin đã đốt là địa chỉ KHÔNG THỂ tồn tại private key.

Đây là một vấn đề về toán rất thú vị cho bạn nào tìm hiểu sâu. Nhưng nôm na thì địa chỉ ví luôn cần một private key để thực hiện việc chuyển token đi nơi khác, không có private key thì token trong địa chỉ ví sẽ không có giá trị thanh khoản vì không thể gửi đi được. Địa chỉ ví có thể thông qua các hàm băm (hash) định sẵn với thông số đầu vào là private key, tuy nhiên không thể lấy được private key dựa vào địa chỉ ví. Hàm băm chính là chủ đề toán nâng cao thú vị mà tôi đề cập.

Burn coin là quá trình những người đào tiền điện tử, bằng những chiếc máy tính công suất lớn, di chuyển token đến một địa chỉ cụ thể – nơi chứa những private key mà không ai có thể đánh cắp được.

Khi Burn Coin, tổng nguồn cung của tài sản đang lưu hành trên thị trường sẽ giảm xuống. Theo quy luật cung – cầu, việc giảm tổng cung nguồn tiền sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền đó!!!!!

Mình giải thích đơn giản như này thì bạn hiểu rồi chứ?

Burn Coin là quá trình loại bỏ các Token ra khỏi nguồn cung lưu thông, giúp làm chậm tốc độ lạm phát Coin hoặc giảm bớt nguồn cung lưu hành Coin trên thị trường.

Lạm phát giảm/ nguồn cung giảm => coin dễ tăng giá hơn.