1. Noron.vn
  2. CA : Tại sao Đà Lạt không có đèn giao thông ?

CA : Tại sao Đà Lạt không có đèn giao thông ?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

ko có ngã 4 nên ko có đèn giao thông